Dolazi “revizija”u Graditelj!

Dolazi “revizija”u Graditelj!

 

UVOD

Razne komisije EU, delegacije MMF, tela zadužena za borbu protiv korupcije, uočila su da su javne nabavke (u daljem tekstu JN) jedan od ključnih izvora malverzacija, pljačke, korupcije, itd. posebno kada su u pitanju javna preduzeća. Zbog toga je donesen Zakon o javnim nabavkama (“Sl.glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), kao i niz pratećih akata Uprave za JN. Ovaj dugački zakon ima cilj da “uredi planiranje JN, uslove, način i postupak JN”. Postoji nekoliko članova na koje treba obratiti pažnju, Član 11. “Naručilac je dužan da obezbedi javnost i transparentnost JN…”. Član 12. “Naručilac je dužan da u svim fazama postupka JN obezbedi jednak položaj svim ponuđačima”. Član 51. “Naručilac je DUŽAN da donese godišnji plan JN”. Član 54. “Postupak JN sprovodi Komisija za JN koja se obrazuje rešenjem naručioca”. Član 134. “Službenik za JN je lice obučeno za obavljanje poslova JN. Način i program osposobljavanja i način polaganja stručnog ispita za službenike za JN utvrđuje Uprava za JN”. O tome se dodeljuje poseban sertifikat. Ovo su samo neke članovi ovog zakona, ali koji mogu da objasne kako se u JKP Graditelj obavlja postupak JN male vrednosti (do 5.000.000 RSD). Ovde je bitno napomenuti da su SVI podaci skinuti sa zvaničnog sajta JKP Graditelj, a pojedini komentari ili pitanja nastali su na osnovu zapažanja građana koji su svakodnevni svedoci onoga što se dešava u Srbobranu.

U uvod sigurno spadaju i sledeći podaci o poslovanju. Po usvojenom planu za 2017. godinu. na dan: 31.12.2016. godine, neizmirene obaveze iznose 32.000.000 RSD, a nenaplaćena potraživanja 75.000.000 RSD. Projekcija za 31.12.2017. god. je da će neizmirene obaveze biti 30.000.000 RSD, a nenaplaćena potraživanja 79.000.000 RSD. Na ovom sajtu je već iznošen podatak da je na dan: 07.09.2015. god. stanje tekućeg računa bilo 44.959.250,02 RSD, stanje blagajne 64.425,61 RSD, a stanje oročenih sredstava kod poslovnih banaka 15.000.100 RSD (znači ukupno 60.023.775,63 RSD). Stanje potraživanje 54.742.892,28 RSD). Ovo stanje potpisom potvrdio tadašnji VD Direktor Neško Čestić. Kako se za 16 meseci navedeni plus pretvorio u neizmirene obaveze (radi se o sumi od oko 90.000.000 din.), na to pitanje nikada nismo dobili odgovor. Za skupštinskom govornicom gospodin Čestić je izjavio da su smanjena potraživanje nastala nesposobnošću prethodnih direktora) da bi se ispostavilo da su potraživanja još povećana za oko 25.000.000 RSD). Ni na jedno od ovih pitanja nije bilo odgovora, a analizirajući samo JN moglo bi se doći do nekih saznanja o ovom finansijskom preokretu.

ŠTA JKP GRADITELJ NEMA DA BIO ISPUNIO OBAVEZE IZ ZAKONA O JN

 1. Nema Godišnji plan JN (jer kako je moguće da za poslove koji se obavljaju od februara ili marta) JN raspisuju krajem aprila ili sredinom maja).
 2. Nema transparentnost postupka, pošto na sajtu u većini slučajeva nisu objavljeni svi relevantni podaci.
 3. Nema službenika za JN kako je zakon propisao, a koji poseduje certifikat Uprave za JP.

Neposedovanje ovih (ali i nekih drugih uslova) jasno pruža mogućnost za delovanje koje izlazi iz zakonskih okvira. Na primeru nekoliko JN (izvor JKP Graditelj) pokušaćemo da dokažemo ovu tvrdnju.

 1. JN MV 09/2017 Održavanje zelenila na grobljima opštine Srbobran (Poziv br. 471/2016-4 od 15.05.2017. god., dato lice za kontakt, nije objavljena Komisija za JN). I sada se postavlja pitanje, ko je u ovoj godini vršio uslugu košenja groblja i kako i na osnovu čega je bio isplaćen za ovu uslugu? Prema dostupnim podacima posao je obavljao Slaviša Tešanović, a plaćen je bio određenom (i to ne malom količinom goriva) izdatog od strane JKP Graditelj.
 2. JN MV 08/2017 Održavanje i uređenje cvetnih zelenih površina, mašinsko i ručno košenje trave na teritoriji opštine Srbobran (Poziv br. 441/2017-4 od 20.04.2017. god.). Svima je već poznato da na taj posao godinama ima monopol firma “Cvetni sokak” čiji je vlasnik Aleksandra Hrnjakov. Takođe, jasno je da bi za obavljanje ovog zahtevnog zadatka ova firma mora imati podizvođače i ne mali broj zaposlenih. Pošto su ovi radovi već uveliko u toku, postavlja se opet pitanje na koji način se oni finansiraju, ko potpisuje građevinske dnevnike (mada i to nije tajna), itd. Teško je poverovati da “Cvetni sokak” radove izvodi na reč, i da čeka Odluku o dodeli poslova iz ove JN (što je izvesno).

Da ne nabrajam dalje,ali da se ne zaboravi!

-Opet ću podsetiti „revizore“ na trovanje buba u Graditelju koje je plaćeno 540.000 dinara?

-Opet podsećam „revizore“ na tri jonizatora (osveživači vazduha za kancelarije) koja su platili  552.000 dinara!

-Opet podsećam „revizore“ na dve fakture za adaptaciju Graditeljeve zgrade u iznosu od  1.915.554,60 dinara i drugu u iznosu od 3.015.459,37 dinara,a  izvedeno je radova za ukupno 1.000.000 dinara i pozivam da provere da li je istina da je za razliku od 3.931.033,97 izvedeno renoviranje salaša, direktorovom prijatelju?

-Podsećam „revizore“ da provere koliko je plaćano cveće i odrdžavanje istoga, u mesecima april,maj,jun jula 2016 godine……(400.000 +350.000 din,mesečno) opet milioni?

-Podsećanje „revizore“na  novac koji je direktor “Graditelja”prebacio sindikatu JKP Graditelj (oko 1.000.000 dinara) i pitam koliko je novca podignuto u kešu i gde je taj novac završio?

-Podsećam „revizore“ na podatak da je plaćeno 4.000.000 dinara za  video nadzor Graditelja!???

-Kada su „revizori“ već tu neka pogledaju fakture po kojima je isplaćeno 4.000.000 dinara za betoniranje staza na groblju ! Neka utvrde koliko je predviđeno po ugovoru tih staza, i koliko  je zaista urađeno?

 

Ovi slučajevi su samo primeri na koji način se posluje u JKP Graditelj. Znači totalno izigravanje Zakona o javnim nabavkama, ali i Zakona o javnim preduzećima gde je jasno precizirano kako se sprovode i PLAĆAJU usluge proistekle iz obaveza po JN.

Ali to nije sve. Navešćemo i dva primera “završenih” JN koja možda mogu da ukažu zašto JKP Graditelj ne postiže očekovane finansijske efekte.

 1. Odluka o dodeli ugovora za održavanje semafora na teritoriji opštine Srbobran (Br. 147/2017-7 od 03.03.2017. god. Procenjena vrednost: 1.600.000 RSD (bez PDV), a posao je dobila firma “Selma” DOO iz SUBOTICE. Na sajtu nema prateće dokumentacije tako da je teško utvrditi na šta se odnosi pojam “održavanje” semafora. Neka svako zamisli za sebe šta je to, i da li se možda mogla naći i Srbobranu firma koja bi obavljala ovaj misteriozni posao.
 2. Odluka o dodeli ugovora br. 33/2017-9 od 07.02.2017. god. U konkurenciji sa firmom iz Novog Sada “Usluge servisiranja i održavanja motornih, teretnih vozila i radnih mašina” začudo je dobila firma “Trgoauto” DOO iz Srbobrana. Procenjena vrednost 1.700.000 RSD (bez PDV). Na sajtu nemaju podaci o traženim uslovima. Najveći “biser” ovog ugovora je cena rada: radni čas mehaničara ili autoelektrčara je 1.800 RSD (toliko nemaju ni aviomehaničari koji održavaju putničke i vojne letilice).

Moglo bi se o ovim stvarima pisati do sutra (npr. otkud 2 direktora i 5 rukovodilaca na 56 radnika, koliko rukovodioci dobijaju na karticama za točenje goriva, i sl.). Ali je ovo samo vrh ledenog brega. U JKP Graditelj uskoro dolazi tzv. “eksterna revizija” koja će se malo duže zadržati. Nadamo se da ćemo po završetku njihovog rada dobiti odgovore na toliko puta postavljena pitanja, kada već nisu hteli na njih da nam odgovore, oni koji bi trebali.

M.S.

Share this post

Comments (15)

 • bivsi clan sns. Reply

  Da vidimo i to cudo.Mozda se setio Vucic da se oslobodi losih ljudi koji ga predstavljaju i pljackaju narod.Ako je tako svaka cast.

  May 20, 2017 at 1:14 pm
 • Velja Reply

  Dobar tekst svaka cast!

  May 20, 2017 at 3:16 pm
 • manevar nepismenih Reply

  Mislim da je sve gore napisano potkrepljeno dokazima,ALI : Smatram da je “revizija”upravo stranački ( SNS ) i naručena kako bi se pozitivnim mišljenjem zapušila usta “slobodnomsrbobranu” i kako bi Stijačić ispao lažov,a naprednjački kadar JKP predstavljen kao vrlo stručan.Sada sam ubeđen da im ovaj sajt predstavlja vrlo bolnu ranu i da je zapravo revizija posvećena tebi Milane i ” slob.srbobranu.

  May 20, 2017 at 5:13 pm
  • Milan Stijačić Reply

   Revizija,ma čija bila nemože da utvrdi da je JKP Graditelj poslovao u skladu sa zakonom.Mogu eventualno da ne saopšti istinu javno,ali sumljam da su spremni da stanu na stranu ne zakonja,iz prostog razloga što znaju da i posle revizije, može da dođe do revizije.Vlast se menja ali potpisani papiri ostaju.Što se tiče “slobodnogsrbobrana”i mog pisanja ja sam miran jer znam da ni u jednom tekstu koji sam objavio nema ni promil laži,pa samim time “oni”ne mogu da me proglase lažovom.A i da to pokušaju,neće me boleti.”Nije bitno šta se priča,već ko priča”!

   May 20, 2017 at 7:39 pm
 • Mali Radojica Reply

  Mogao bih ovde da se složim sa svim komentatorima. Tačno je da se nikada neće javno obelodaniti poslovanje “Graditelja”, bar dok je ova vlast tu, mada pitanje je da li će i posle jer je poznato da se svi međusobno štite, ali je takođe istina da ako i bude neke “revizije” ona je internog karaktera. Kad kažem internog, mislim na trojicu ljudi (tzv. crnu trojku Srbije) koja imenuje, smenjuje, napada, brani i po potrebi hapsi direktore javnih preduzeća i predsednike opština. Ta crna trojka, mada pretpostavljam da već znate, An. V., Anđ. V. i Al. V. Znam da vam se nastavak teksta može činiti kao naučna fantastika ali smatram da će istorija dati svoj sud. Verovatno je i preopširno ali će možda objasniti neke stvari vezane za Srbobran i Graditelj.
  Anđ. V. je jedno vreme imao želju i postavljao je, tj. “predlagao” je ljude koji bi po njemu mogli biti predsednici opština i direktori. Međutim, u poslednje vreme je prezauzet u jednom od najpljačkanijih preduzeća u istoriji Srbije (i on tu ima debelog udela), pa nema toliko vremena da se bavi ovim “minornim” stvarima.
  Ovim radnjama nastavili su da se bave An. V. i Al. V. Mora se znati jedna stvar, a ona je ključna u svemu ovome, njih dvojica, koliko god se voleli, su večito u nekom bolesnom međusobnom “takmičenju” i dokazivanju, što sebi, što okolini. To datira od malih nogu, prvo takmičenje ko će bit i bolji u školi pa dobiti “bravo”, ko će biti bolji u sportu, ko će naći lepšu devojku, ko će biti veći i verniji navijač jednog kluba, pa su svakakve (čak i nezakonite,to je i priznao jedan od njih) stvari radili samo da bi se dodvorili i dokazali vođama itd. Njih dvojica za tu “bolest” nisu krivi, od početka su roditelji od njih zahtevali maksimum, vršili pritisak ali su samo stvorili ljude koji u svemu vide takmičenje i protivnike. Al. je što se tiče intelekta uvek prednjačio a drugom je to izuzetno smetalo. S druge strane, An. je uvek imao tu neku harizmu i moć kojom je “vladao” ljudima i koji su ga bezrezervno slušali. Ovaj drugi ( Al. ) je morao pročitati hiljade i hiljade stranica da bi bar pokušao da nauči sve o vladanju i manipulisanju ljudima.
  An. je uvek smatrao da njegov “takmac” ne zna dobro da pročita i proceni ljude i da se tu krije njegova najveća nesposobnost, on je takođe smatrao da nepogrešivo može da proceni ko je kakav čovek i koliko je neko dobar za neku funkciju. Nekada je njihovo “takmičenje” i prelazilo granice, toliko da su jedan drugom (naravno ne direktno) postavljali nogu. Naojočitiji primer je gradonačelnik Beograda. Njega je na to mesto doveo An. (stari poznanici još dok su otvarali razne firme po Bugarskoj i Rumuniji). Al. je ruku na srce od početka bio protiv toga, znajući koliko ovaj putera na glavi ima. To naravno ne zbog naroda i straha da će ovaj opljačkati isti, nego zbog same reputacije njega, njegove i stranke pa i An. Svedoci smo da je Al. javno, nekada veoma mlako branio gradonačelnika, “između četiri zida” skoro nikako. Kao neko ko je poznat da ima jezik brži od pameti, da reaguje impuslivno, što bi rekli navijački, on je sve ljude oko gradonačelnika nazvao “kompletnim idiotima” Što se tiče gradonačelnika, Al. je dokazao svom “rivalu” da je pogrešio i ovaj se pomirio sa “smenom” istog.
  Možda i jasniji primer njihove borbe i bolesnog takmičenja je klub, odnosno sportsko društvo za koje navijaju. Al. je na sebe preuzeo fudbalski klub a An. košarkaški. Obojica su zadužena da obezbede finansijska sredstva za klubove (naravno od opljačkanih para građana) ali da se ne mešaju u struku. Sećate se da je Al. upao u prostorije kluba i postavio “svoje” rukovodstvo. Čak je i prošle godine poslao vladin avion u Rusiju po sada već bivšeg trenera. U nedelju je rukovodstvu poslednja šansa da se iščupaju, osvajanjem titule, ali su im šanse minimalne. Ako se to ne dogodi, Z.T. veliki prijatelj Al. će morati podneti ostavku i otići iz kluba. Tom epilogu bi se najviše obradovao An. koji je veliki prijatelj sa predsednikom Fss S.K. (sa kojim zajedno drži dve firme koje se bave apsolutno istom delatnošću, samo pod različitim imenima) kojeg je upravo Z.T. oterao iz kluba.
  E sad zašto sam ja ovo sve ispisao na temu “Revizija u Graditelju”. Prvo, čisto da se vidi sa kakvim umovima i personama imamo posla. Drugo, eventualna “revizija” ne bi imala veze sa Graditeljem već sa predsednik opštine koji je veliki prijatelj sa An. i koji ga je na ove pozicije doveo. Al. je nezadovoljan, koliko god čudno zvučalo, rezultatima izbora i glasovima u opštini, tako da mora da nađe neki način da dokaže An. da nije bio u pravu i time odnese još jednu “pobedu”.
  Ne radi to Al. zato što mu je stalo do građana, već zato što (opet ponavljam) ima tj. obojica imaju bolesnu ambiciju za takmičenjem. Svako ko u ovo sumnja, neka odgleda bar jednu konferenciju za medije ili pogleda neki intervju. On u svakom novinaru i svakom pitanju vidi rivala i protivnika i dobije želju za nadmetanjem.
  Sad što se same teme tiče mene je glava zabolela od tolikih cifri. Pa mi nismo ni svesni gde se danas sve može ukrasti, proneveriti i oprati novac. Neka je samo delić ovoga istinit, a ne sumnjam u istinitost celog teksta, onda bi neko stvarno morao u najkraćem roku da završi iza rešetaka. Uvek se zapitam, pa kolike se cifre vrte na republičkom nivou kad se u ovoj “siromašnoj” sredini ovoliko ukrade.
  Samo ne znam zbog čega je piscu teksta biser, da mehaničari i električari imaju cenu radnog sata 1.800. Pa da li vi znate koliko je kompleksno i teško održavanje npr. jednog Pežoa. Znate li vi da mora da se okupi konzilijum električara i da prvo većanjem utvrdi korake za pravilnu zamenu na primer, sijalice prednjeg fara. Ne daj Bože da slučajno ode sijalica pokazivača pravca, za takav problem se već moraju konsultovati kolege iz inostranstva, a to sve košta. ( Mada uopšte ne znam šta će im pokazivač pravca, kad i njihov vođa kaže da ne gledaju ni levo ni desno nego hitaju samo napred).
  “Uopšte ne znam zašto sam ovo napisao, ali ko zna, možda ovo nekome zatreba. U svakom slučaju ne škodi, a čim nešto ne škodi to znači da koristi”

  May 20, 2017 at 10:51 pm
 • milijana graditelj Reply

  Sve javne nabavke radim u jkp graditelju,mene moj “guru” Nenezic poducio,on je tako radio u pik beceju. Eto da znate da smo mi dream team i ne dirajte NAS.

  May 21, 2017 at 6:01 am
  • gorangligoric Reply

   Apsolutno cenim Vašu iskrenost, a posebno hrabrost da stavite ime na svaki komentar. Koliko sam shvatio, ovde nije reč o sumnji da li ste Vi savladali i savesno obavljali posao za koji vas je podučio gospodin Nenezić (ako je on tako radio u PIK Bečej to ne znači da je sve do kraja ispravno). Ovde je reč o poštovanju Zakona o javnim nabavkama, koji jasno propisuje uslove za osobe koje vode javne nabavke. A da li postojeći zakon do kraja realno posmatra mogućnosti i realnosti (posebno malih subjekata), Vi to kao pravnik možete najbolje objasniti. Iz poštovanja prema Vama i Vašem radu i ja se neću kriti iza nekih pseudonima. Puno sreće u daljem radu.

   May 21, 2017 at 9:45 am
  • zaposleni Reply

   Pa šta……ako su “jako dobri” Milijana i Nenezić,zar to nije lepo kada se zaposleni iz jedne firme jako slažu !?

   May 21, 2017 at 1:35 pm
 • čekamo izveštaj Reply

  Iskreno, ne delim neko oduševljenje ovim tekstom. Kao stanovnik Srbobrana pre svega sam besan na činjenicu šta su 3, 4 ili 5 VD direktora (ko će ih popamtiti kada se smenjuju kao na traci) uz punu pomoć “pater familias” (rečnik) u liku Predsednika opštine i Skupštine opštine (kao nemog posmatrača) uradili od JKP Graditelj. U tekstu je naveden relativno mali broj “nepravilnosti”, a da ih ima mnogo više zna većina stanovnika Srbobrana i sami zaposleni (zašto su ćutali i ćute svima je jasna reč – STRAH). A i kada bi se neko usudio da progovori, jednostavno je bio ignorisan, kupljeno njegovo ćutanje ili se na njega obrušila kamarila njihovih poslušnika. U svom tekstu “Mali Radojica” je lepo objasnio genezu takvog ponašanja, uzroke bahatosti i ignorisanja svake kritičke misli, tj. da uvek “mali” nalaze uporište u ponašanju “velikih”, Zato je Srbija tamo gde jeste.
  A sad malo i o “reviziji”. Ovaj posao treba da obavlja Državna revizorska institucija (po Zakonu o državnoj revizorskoj instituciji, “Sl. glasnik RS, br. 10/2005, 54/2008 i 36/2010). Državna revizorska institucija (u daljem tekstu DRI) je SAMOSTALAN I NEZAVISAN DRŽAVNI ORGAN KOJI ZA SVOJ RAD ODGOVARA SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE. Subjekti revizije su svi korisnici budžetskih sredstava od ministarstava, NBS, javnih preduzeća, do fondova i fudbalskih klubova. Revizija generalno obuhvata: reviziju finansijskih izveštaja, poslovanja, pravilnosti poslovanja, kvalitetu javnih nabavki i svrsishodnosti poslovanja. Uloga DRI nije kažnjavanje (mana zakona) već izrada izveštaja o uočenim neusaglašenostima sa postojećim zakonima, a u retkim slučajevima moguće je i podnošenje krivične prijave kada se uoče teške povrede zakona pre svega vezane za štetu nanesenu republičkom budžetu.
  Ovde se pojavljuju sumnja u objektivnost predstojeće revizije i skrivanja izveštaja o izvršenoj reviziji. Na sajtu DRI možete naći izveštaj o preduzeću “Lasta”, Beograd, koji ima 239 strana, a u kome su na prvih 30-40 strana argumentovano definišu sve nepravilnosti ovog (politički prilično “zaštićenog” subjekta), Interesantno je da dobar deo primedbi odgovara onome što je navedeno u tekstu koji je predmet ovog komentara. Napominjem, da ovom tekstu nije bilo reči o “pravilnosti” poslovanja, (dobar deo primedbi vezanih za “Lastu” odnosio se upravo na ovaj segment). Zato ostavimo profesionalcima da rade svoj posao, a ja nemam nikakvih sumnji da će za njih biti puno materijala u tako haotičnom sistemu kakav je JKP “Graditelj”.
  Za kraj napomena da na izveštaj DRI subjekat revizije (ovog puta JKP Graditelj) po zakonu mora odgovoriti šta je učinio da ispravi uočene nedostatke u roku od 20 ili 30 dana (nisam siguran). Da li je moguće za mesec dana ispraviti sve nepravilnosti, čisto sumnjam. Ili će možda morati angažovati prave stručnjake (normalno o trošku građana Srbobrana) da makar delimično ublaže štetu koju su naneli dosadašnjim poslovanjem. No, da ne prejudiciramo, sačekajmo izveštaj DRI i odgovor JKP Graditelj. Tada će valjda sve biti jasno.

  May 21, 2017 at 8:21 am
 • Gospodin Reply

  Sve se to da “ispeglati” ,mislim da se razumemo..

  May 21, 2017 at 8:31 pm
 • svedok Reply

  Taj Pežo što je kupljen Stanković Draganu jel vozi još kogod pošto ga dotični koristi i dodje kući u toku radnog vremena 20 puta, ko to kontroliše? Neca Golubski?

  May 21, 2017 at 8:32 pm
  • isti ljudi Reply

   Kontroliše Reljić…

   May 22, 2017 at 2:54 am
   • xaxa Reply

    Hahahahahaha Simpsonovi kako ih zovu hahahaha

    May 24, 2017 at 1:19 pm
 • provera Reply

  Da li ce revizori uociti kvalifikacije zaposlenih u JKP Graditelj??
  Ljudi ce se krstiti kad vide da je onaj celavi “sef” komunalija ustvari automehanicar.
  Gdje Reljic koja se izderava na ljude na salteru,koja naplacuje pola sata jedan racun,koja prica okolo ko je koliko duzan.
  Ona crnka koja je dobila posao,znamo kako,i onaj sto se vrti oko nje non stop.

  Gospodo revizori,neka vam je bog u pomoci.

  May 24, 2017 at 1:24 pm
 • Kumiovi Reply

  Prošla revizija Dragan Stanković i dalje dolazi kući službenim autom, brže bolje jače! Arči rasturaj koristi! Kum Neca blagosilja!

  May 25, 2017 at 7:24 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *